Lašu Nāve- Mārča Lapiņa iesauka Zentas Ērgles darbā ”Tā tik bija vasara!”. Lašu Nāve bija čilkutu cilts indiāņu virsaitis.

Šulce- tēls Zentas Ērgles darbos ”Mūsu sētas bērni” un ”Tā tik bija vasara!”. Šulcei ar sētas bērniem bija konflikts, bet ar laiku viss norima un vasarā viņa bija ar mieru uzņemties saimnieces pienākumus bērnu nometnei Jūrmalciemā.

Māra Vanaga- tēls Zentas Ērgles darbos ”Mūsu sētas bērni” un ”Tā tik bija vasara!”. Māsa Guntim Vanagam.

Larisa Putniņa- Lara, tēls Zentas Ērgles darbos ”Mūsu sētas bērni” un ”Tā tik bija vasara!”.

Tedis Ancāns- tēls Zentas Ērgles darbos ”Mūsu sētas bērni” un ”Tā tik bija vasara!”. Dvīņubrālis Tonijam Ancānam.

Tonijs Ancāns- Tonis, tēls Zentas Ērgles darbos ”Mūsu sētas bērni” un ”Tā tik bija vasara!”. Dvīņubrālis Tedim Ancānam.

Maigonis Vēsmiņš- tēls Zentas Ērgles darbos ”Mūsu sētas bērni” un ”Tā tik bija vasara!”. ”Jūrnieka krekls un josta ar sprādzi ir tikai vienam zēnam visā pagalmā- Maigonim, jo viņš būs jūrnieks un tikai jūrnieks”. ”Maigonis ceturtajā klasē sēdēja jau otro gadu, bet tomēr nesa mājās divnieku pēc divnieka”.

Guntis Vanags- tēls Zentas Ērgles darbos ”Mūsu sētas bērni” un ”Tā tik bija vasara!”. ”Guntis no divdesmitā dzīvokļa vienmēr runāja gudri. Viņš mīlēja kārtību . Klase viņu bija iesaukusi par korespondentu”.

Jānis Kalniņš- Janka, tēls Zentas Ērgles darbos ”Mūsu sētas bērni” un ”Tā tik bija vasara!”. ”Aļka tālāk norādīja uz visresnāko zēnu ierindā. No apaļās sejas uz pulkvedi raudzījās tikpat apaļas, tagad manzliet izbijušās acis”.

Vladimirs Vorobjovs- Vovka, tēls Zentas Ērgles grāmatās ”Mūsu sētas bērni” un ”Tātika bija vasara!”. Vovka ir sešus gadus vecs un ir pulkveža Vorobjova dēls. Aļkas brigādē bija visjaunākais.

Emanuelītis- tēls Zentas Ērgles darbos ”Mūsu sētas bērni” un ”Tā tik bija vasara!”. ”Bērziņa jaunkundzei bija pavisam maziņš sunītis ar lielu rožainu lentu. Sunīti sauca par Emanuelīti. Ar Bērziņas jaunkundzi un viņas Emanuelīti sētas puikas atradās nebeidzamā kara stāvoklī”. Pēc Bērziņa kundzes apcietināšanas, Emanuelītis tika nodots Aļkas mātei un puikasturpināt lasīt

Krišus- Tēvocis Krišus, tēls Zentas Ērgles darbos ”Mūsu sētas bērni” un ”Tā tik bija vasara!”. ”Tēvocis Krišus bija elektrotehniķis. Viņš vairs nebija gados jaunais, bet tomēr šad tad kopā ar puikām paspēlēja futbolu”.