Airtons, Toms.

Toms Airtons- tēls Žila Verna romānā ”Kapteiņa Granta bērni”.