Krumelīra tabletes- Astridas Lindrēnes darbā ”Pepija Garzeķe” Pepija šādas tabletes bija dabūja Rio pilsētā no kāda veca indiāņu virsaiša. Tabletes domātas, lai nekad neizaugtu liela. Tās jāēd tumsā un jāsaka šādi vārdi:Mazā, smalkā krumelīra, Nevēlos es izaugt līla.

Gilgongo- Kurta Vonnegūta romānā ”Čempionu brokastis jeb Ardievu, melnā pirmdiena!” tā sauca Kilgora Trauta sarakstīto pret dabas aizsardzību vērstu stāstu. ”Gilgongo!” vēstīja par kādu planētu, uz kuras dzima atbaidoši daudz visādu radību. Stāsts sākās ar varena rauta notēlojumu. Tas bija uzrīkots par godu kādam vīram, kuram bija izdevies apkaut visusturpināt lasīt