Granītpils.

Granītpils- vieta Žila Verna romānā ”Noslēpumu sala”. Granītpils bija klinšu masīvā izveidota mājvieta.