Kalniņš, Jānis.

Jānis Kalniņš- Janka, tēls Zentas Ērgles darbos ”Mūsu sētas bērni” un ”Tā tik bija vasara!”.

”Aļka tālāk norādīja uz visresnāko zēnu ierindā. No apaļās sejas uz pulkvedi raudzījās tikpat apaļas, tagad manzliet izbijušās acis”.