Kapteiņa Granta bērni.

Kapteiņa Granta bērni- Žila Verna romāns, sarakstīts 1923.gadā.

Viena no triloģijas daļām. Pārējās divas ir ”20000 ljē pa jūras dzelmi” un ”Noslēpumu sala”.

Romānā ”Kapteiņa Granta bērni” tiek stāstīts par lorda Edvarda Glenervana vadīto ekspedīciju, kuras mērķis ir atrast kuģa katastrofā cietušo kapteini Hariju Grantu. Lorda rīcībā nejauši nokļuva pudele, kuru pirms diviem gadiem okeānā iesvieda kapteinis Grants, saucot pēc palīdzības.

Nezinot kuģa katastrofas precīzu ģeogrāfiskā garuma grādu, ekspedīcija dodas aizraujošā un bīstamā ceļojumā, lai izglābtu kapteini Grantu.