Krišus.

Krišus- Tēvocis Krišus, tēls Zentas Ērgles darbos ”Mūsu sētas bērni” un ”Tā tik bija vasara!”.

”Tēvocis Krišus bija elektrotehniķis. Viņš vairs nebija gados jaunais, bet tomēr šad tad kopā ar puikām paspēlēja futbolu”.