Krumelīra tabletes.

Krumelīra tabletes- Astridas Lindrēnes darbā ”Pepija Garzeķe” Pepija šādas tabletes bija dabūja Rio pilsētā no kāda veca indiāņu virsaiša. Tabletes domātas, lai nekad neizaugtu liela. Tās jāēd tumsā un jāsaka šādi vārdi:Mazā, smalkā krumelīra, Nevēlos es izaugt līla.