Lašu Nāve

Lašu Nāve- Mārča Lapiņa iesauka Zentas Ērgles darbā ”Tā tik bija vasara!”. Lašu Nāve bija čilkutu cilts indiāņu virsaitis.