O’Mūrs, Pedijs

Pedijs O’Mūrs- tēls Žila Verna romānā ”Kapteiņa Granta bērni”.

Pedijs O’Mūrs bija austrālietis, kas sagaidīja kapteiņa Granta meklēšanas ekspedīcijas dalībniekus Austrālijā. Viņa saimniecībā strādāja Airtons- kuģa ”Britānija” bocmanis, kurš piedāvājās pavadīt ekspedīciju caur Austrāliju.

”no dzīvojamās mājas iznāca gadus piecdesmit vecs vīrs ar laipnu seju. Te nevarēja būt nekādu šaubu: šis vīrs savas dūšīgās ģimenes un jauno ēku vidū bija tipisks īru kolonists, kas, atstājis nabadzīgo dzimteni, devies pāri jūrām meklēt laimi un pārticību šai turpat vai pirmatnējā zemē”.