Putniņa, Larisa.

Larisa Putniņa- Lara, tēls Zentas Ērgles darbos ”Mūsu sētas bērni” un ”Tā tik bija vasara!”.