Šulciene.

Šulce- tēls Zentas Ērgles darbos ”Mūsu sētas bērni” un ”Tā tik bija vasara!”.

Šulcei ar sētas bērniem bija konflikts, bet ar laiku viss norima un vasarā viņa bija ar mieru uzņemties saimnieces pienākumus bērnu nometnei Jūrmalciemā.