Vanaga, Māra.

Māra Vanaga- tēls Zentas Ērgles darbos ”Mūsu sētas bērni” un ”Tā tik bija vasara!”.

Māsa Guntim Vanagam.