Vanags, Guntis.

Guntis Vanags- tēls Zentas Ērgles darbos ”Mūsu sētas bērni” un ”Tā tik bija vasara!”.

”Guntis no divdesmitā dzīvokļa vienmēr runāja gudri. Viņš mīlēja kārtību . Klase viņu bija iesaukusi par korespondentu”.