Vēsmiņš, Maigonis.

Maigonis Vēsmiņš- tēls Zentas Ērgles darbos ”Mūsu sētas bērni” un ”Tā tik bija vasara!”.

”Jūrnieka krekls un josta ar sprādzi ir tikai vienam zēnam visā pagalmā- Maigonim, jo viņš būs jūrnieks un tikai jūrnieks”.

”Maigonis ceturtajā klasē sēdēja jau otro gadu, bet tomēr nesa mājās divnieku pēc divnieka”.